Medlem

Betala medlemsavgift genom att Swisha 100kr till

123-370 38 32, ange namn och e-post i meddelandefältet

 

Du kan också betala medlemsavgiften vid någon av våra konserter. (Swish, kort eller kontant)

Medlemsavgiften gäller kalenderårsvis och ger dig bland annat:

 

  • 40 kronor i rabatt på biljettpriset på de flesta av våra evenemang.
  • medlemsbrev med inbjudningar till våra evenemang, rabatter med mera
  • möjlighet att påverka föreningens verksamhet vid års- och medlemsmöten.

Kallelse till årsmöte 20 mars 2019

Musik i Lerum bjuder in till årsmöte, onsdagen den 20:e mars klockan 19,

i Dergårdsteaterns foajé. Kallelsen har gått ut via e-post till dem som betalat avgift för 2018. Det är bara medlemmar som betalt avgiften för 2019 som har rösträtt. Årsavgiften är 100 kronor. Betala gärna med Swish, alternativt betalar du till Musik i Lerums bankgiro, 617-5137. Oavsett vilket alternativ du väljer att betala genom, ange alltid namn, din e-postadress och ange om du är ny medlem.

 

Dagordning

 

1. Val av ordförande och protokollförare

 

2. Godkännande av röstlängd

 

3. Val av justeringsman

 

4. Fråga om årsstämman är utlyst i behörig ordning

 

5. Fastställande av dagordning

 

6. Verksamhetsberättelse uppläsning

 

7. Styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelse

 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition

 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

 

10. Arvoden för styrelse och revisor

 

11. Medlemsavgift

 

12. Verksamhetsplan

 

13. Val av styrelse

 

14. Val av revisor

 

15. Val av valberedning

 

16. Övriga ärenden

 

17. Avslutning

 

Väl mött!