20161028 - Yoshiko Kishino & Bohuslän Big Band


Yoshiko Kishino & Bohuslän Big Band

Fredag 28 oktober 2016 Öijared, Floda

Bilder saknas från denna konsert