Medlem

Betala medlemsavgift genom att Swisha 200 kronor till

123-370 38 32, skriv medlem 2020, namn och e-post i meddelandefältet.


Du kan också betala medlemsavgiften vid någon av våra konserter. (Swish, kort eller kontant)

         Medlemsavgiften gäller kalenderårsvis och ger dig bland annat:


  • rabatt på biljettpriset på flera av våra evenemang.
  • medlemsbrev med inbjudningar till våra evenemang, rabatter med mera
  • möjlighet att påverka föreningens verksamhet vid års- och medlemsmöten.

Årsmötet den 20 mars 2019

 

Musik i Lerum bjuder in till årsmöte, onsdagen den 20:e mars klockan 19,

i Dergårdsteaterns foajé. Kallelsen har gått ut via e-post till dem som betalat avgift för 2018. Det är bara medlemmar som betalt avgiften för 2019 som har rösträtt. Årsavgiften är 100 kronor. Betala gärna med Swish, alternativt betalar du till Musik i Lerums bankgiro, 617-5137. Oavsett vilket alternativ du väljer att betala genom, ange alltid namn, din e-postadress och ange om du är ny medlem.


Dagordning


1. Val av ordförande och protokollförare


2. Godkännande av röstlängd


3. Val av justeringsman


4. Fråga om årsstämman är utlyst i behörig ordning


5. Fastställande av dagordning


6. Verksamhetsberättelse uppläsning


7. Styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelse


8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition


9. Ansvarsfrihet för styrelsen


10. Arvoden för styrelse och revisor


11. Medlemsavgift


12. Verksamhetsplan


13. Val av styrelse


14. Val av revisor


15. Val av valberedning


16. Övriga ärenden


17. Avslutning 


Väl mött!